با همکاری دانشکده دامپزشکی؛

عقیم‌سازی سگ‌های بدون صاحب سرعت می‌گیرد

معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان، از پیگیری جدی موضوع عقیم‌سازی سگ‌های بدون صاحب با همکاری دانشکده دامپزشکی و سرعت‌بخشیدن به این مهم خبر داد.

 

به گزارش کرمان‌آنلاین، محمود ایرانمنش، در جلسه‌ای که جهت بررسی وضعیت عقیم‌سازی و کنترل سگ‌های بلاصاحب با حضور رییس دانشکده دامپزشکی و مدیران معاونت خدمات‌شهری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری در دفتر معاونت خدمات‌شهری شهرداری برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد درخصوص سرعت‌بخشیدن به فرایند عقیم‌سازی سگ‌های بلاصاحب، افزود: این فرایند مدتی متوقف شده که ادامۀ توقف آن موجب بحرانی‌شدن وضعیت سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر می‌شود.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های فرایند زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب، از رییس دانشکده دامپزشکی خواست در این فرایند از لحاظ قانونی و حقوقی به شهرداری کمک کند.

در این جلسه، پس از تبادل نظر درخصوص راه‌های سرعت‌بخشیدن به فرایند عقیم‌سازی سگ‌های بلاصاحب، مقرر شد عقیم‌سازی با همکاری دانشکده دامپزشکی انجام شود و همکاری متقابل دانشکده دامپزشکی با شهرداری در این خصوص طبق سنوات گذشته ادامه یابد.

همچنین مقرر شد نسبت به عقد قرارداد با دانشکده دامپزشکی جهت عقیم‌سازی سگ‌های بلاصاحب و سرعت‌بخشیدن به مهم اقدام شود.