معاون خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد:
راه‌اندازی بازارچه‌های محله‌ای در شهر کرمان در سال آینده

 

معاون خدمات شهری شهردار کرمان، از راه‌اندازی بازارچه‌های محله‌ای در سال آینده خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، رامین امیرمداح با اشاره به فراهم‌سازی مکانی برای فعالیت دست‌فروشان در انتهای بلوار «۲۲ بهمن»، گفت: در شش ماهۀ نخست سال آینده چند بازارچۀ محله‌ای در شهر کرمان راه‌اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌‌های کشاورزی شهرداری، در چند حوزه در حال انجام وظیفه است، خاطرنشان کرد: ساماندهی دست‌فروشان، ساماندهی دست‌فروشان سیار، ساماندهی دکه‌ها، راه‌اندازی جمعه‌بازار خودرو، راه‌اندازی بازارچه‌های محله‌ای و پلمب کارخانه‌های بازیافتی غیرمجاز، ازجمله وظایف این سازمان است.
وی، راه‌اندازی کمیسیون بند ۲۰ سازمان ساماندهی مشاغل شهری را یکی از بهترین اقدامات این سازمان دانست و افزود: اصناف آلاینده و مزاحم و کارگاه‌های بازیافتی غیرمجاز با رأی این کمیسیون، پلمب شده یا به خارج از محدودۀ شهر منتقل می‌شوند.
معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان، ضمن تشکر از تلاش‌های سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیان کرد: تلاش‌ها و اقدامات مهمی که در این دوره انجام شده، این سازمان را به جایگاه اصلی خود رسانده است.